Hantering av programvarutillgångar

Software Asset Management (SAM) är en affärspraxis som innebär att man hanterar och optimerar inköp, distribution, underhåll, användning och avinstallationer av programvarutillämpningar inom en organisation.

Enligt ITIL definieras SAM som "all infrastruktur och alla processer som krävs för effektiv hantering, kontroll och skydd av programvarutillgångar... under alla stadier av deras livscykel". SAM är i grunden tänkt att vara en del av en organisations affärsstrategi för informationsteknik och har som mål att minska IT-kostnaderna och begränsa affärsrisker och juridiska risker i samband med ägande och användning av programvara, samtidigt som IT-reaktionsförmågan och slutanvändarens produktivitet maximeras. SAM är särskilt viktigt för stora företag när det gäller omfördelning av licenser och hantering av juridiska risker i samband med ägande och upphörande av programvara. SAM-tekniken spårar licensernas förfall, vilket gör att företaget kan fungera etiskt och inom ramen för reglerna för efterlevnad av programvara. Detta kan vara viktigt både för att eliminera juridiska kostnader i samband med överträdelser av licensavtal och som en del av ett företags strategi för att hantera sitt rykte. Båda är viktiga former av riskhantering och är avgörande för stora företags långsiktiga affärsstrategier. SAM är en aspekt av en bredare affärsdisciplin som kallas IT Asset Management, som omfattar övervakning av både mjukvara och hårdvara som ingår i en organisations datorer och nätverk.

HUR MÅNGA LICENSER HAR VI?


HUR MÅNGA LICENSER ANVÄNDER VI?
UPPFYLLER VI KRAVEN?
- NÄR GJORDES DEN SENASTE AVSTÄMNINGEN?

- FÖRNYELSE AV KONTRAKTET LEVERANTÖR?
- UPPFYLLER VÅR IT-MILJÖ FORTFARANDE KRAVEN?

I VILKEN UTSTRÄCKNING UPPFYLLER VI KRAVEN?

KÄNNER VI VERKLIGEN TILL VÅR STATUS?
- BEHÖVER VI RÅD?
- HAR VI DEN VERSION OCH KVANTITET SOM VI BEHÖVER?
-  ÄR ALL HÅRDVARA KOMPATIBEL?
- RISKERAR VI BÖTER?

HAR DU SVAR PÅ FRÅGORNA OVAN?

Om svaret är "JA" är du redo för en kostandsfri revision av era Licernser. Om svaret är "NEJ" är det bästa rådet att skaffa en professionell vägledning så snart som möjligt. Du kan använda kontaktformuläret eller klicka på Kontakta oss på License Pro, Så ska vi hjälpa er.

Vet du om ert företag gör något för ett bättre Klimat ?? Om inte har ert företag chansen att göra något åt saken och slippa ha Klimat Ångest 

Vill du bota din Klimatångest?? 

Hållbarhetstänk är något vi alla bör ha i tanken när vi köper återanvända Microsoft produkter kan men hjälpa naturen ska man göra det med produkter som hjälper till med detta när ett företag försöker att hjälpa naturen kan man rädda ett liv men om alla företag gör lite att hjälpa naturen kan man rädda hela världen. 

Kontakta oss

Sevde Asan
Country Manager Sweden
sevde.asan@licencepro.se
Sevde Asan LicencePro Microsofts licenslösningar

Att dela våran sida är att bry sig om Klimatet

Att dela våran sida hjälper andra att spara pengar men samtidigt så slipper du få klimatångest genom att inte göra det.  Dela sidan och känn dig nöjd med att du har gjort ditt bättre för Moder Natur för att våra Licnser är återanvända köper inte du så gör kanse nästa det Gör det lilla du kan för modernatur att dela denna sida mea andra. Tack för att du är Klimat Vänlig 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram